METODA SEJSMICZNA

W badaniach sejsmicznych wykorzystuje się zjawisko propagacji sejsmicznch/sprężystych do okreslenia szczególnch cech ośrodka gruntowego, strategicznych z punktu widzenia zakładanych inwestycji. Sejsmika jest popularna metodą geofizyczną stosowaną w poszukiwaniach naftowych jak również wykorzystywaną w zagadnieniach płytkich/przypowierzchniowych. Istenieje szereg technik, bazujących na różnych zjawiskach falowych, zamknietych pod ogólną nazwą 'sejsmiki inżynierskiej'. Wśród nich mozna wymienić: MASW (Wielokanałowa analiza fal powierzchniowych), metodę refrakcyjną/ tomografii refrakcyjnej, a także refleksyną. Wspomniane podejścia metodyczne są realizowane w wariantach 2D/3D, co jest spotykane najcześciej w standardowych badaniach komercyjnych na rynku polskim. Firma PROTON-ARCHEO ze wzgledu na posiadany sprzęt i doswiadczenie zatrudnionej kadry stosuje w praktyce kompleksowe podejście do sejsmiki przypowierzchniowej, kierując sie w strone analizy pełnego pola falowego. By sprostać wymogom stawianym metodom sejsmicznych w zagadnieniach płytkich, firma adaptuje niektóre procedury przetwarzania sejsmiki poszukiwawczej wnosząc nową jakość na rynek w Polsce. Wszystkie wysiłki firmy sa kierowane w stronę dokładnej analizy stref przypowierchniowych nie tylko do celów geotechnicznych ale również wsparcia statyki refrakcyjnej dla naftowych zdjeć sejsmicznych 3D bądź na potrzeby poszukiwań gazu łupkowego.

Projektowanie stron www Kraków

projektowanie stron WWW