Dotacje Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna

odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Wprowadzenie w przedsiębiorstwie usług analizy terenu i prognozowania zmian mogących wystąpić w przyszłości w oparciu o innowacyjną technologię i specjalistyczne urządzenia najnowszej generacji”

Nazwa Beneficjenta: Proton-Archeo Łukasz Porzuczek

Wartość projektu: 1 210 269,42 zł Wartość dofinansowania: 673 200,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Projektowanie stron www Kraków

projektowanie stron WWW